Sport en spel

Sport blijkt een belangrijke katalysator voor verandering, biedt hoop en laat kinderen weer dromen. Dit beamen vrijwilligers die voorheen gewerkt hebben in het sportproject bij Juntos Contigo, en bovenal is dit terug te zien bij de kinderen zelf.

In 2008 werden aan de rand van de vuilnisbelt de eerste voetbalwedstrijden gespeeld. We hebben gezien dat sporten met jongeren veel plezier, voldoening, gezondheid en vooral kracht oplevert. Of je nu in Nederland sport of in Nicaragua  het effect van sport is universeel. Sport is namelijk een universele taal.

We geloven dat sport verbindt, inspireert en sociale ontwikkeling stimuleert. We hebben in de afgelopen tien jaar ervaren dat sport onderwijssystemen kan versterken. We willen meer sport inzetten om de vaste programma’s die Juntos Contigo aanbiedt te kunnen versterken.

Met sport en spel leren we de kinderen sociale vaardigheden waar ze hun hele leven profijt van hebben. Bovendien geeft het ze ontspanning in hun vaak moeizame gezinssituaties en stressvolle bestaan. Deze activiteiten bieden we niet alleen op het educatiecentrum aan, maar steeds vaker ook op locatie, in en buiten de wijk. Zo leren we hun sociale omgeving kennen en bereiken we ook de volwassenen in de wijk. Momenteel is er een officieel Juntos Contigo voetbalteam gevormd dat trainingen volgt bij de universiteit en wedstrijden speelt.

“Sport is een belangrijk middel om kinderen te overtuigen van het belang van samenwerken, respect, vergeving, verantwoordelijkheid en discipline.” – Janneke Herrebout

Waarom investeren in Sport?

Waar we nu vooral voetballen met de jongens willen we weer andere sporten aanbieden waaronder ook balspelen voor meisjes en kleinere kinderen. Door middel van teamsporten leren we ze samenspelen, vieren ze samen en successen leren ze omgaan met tegenslagen. Ook hebben we natuurlijke contactmomenten waardoor we makkelijker met jongeren in gesprek komen over andere onderwerpen. Zo kunnen we ze sociale en medische voorlichting geven, bijvoorbeeld over het aangeven van eigen grenzen, seksualiteit en aidspreventie. Bovendien willen we ouders, verzorgers en andere bewoners meer betrekken bij onze sportactiviteiten, bijvoorbeeld door hen trainer of coach te maken. Zo worden ze rolmodellen voor de kinderen in de wijk.

Steun dit project!

Steun ons zodat we meerdere sporten kunnen aanbieden en betere cursussen kunnen geven aan deze groep.