Wat doen we

Juntos Contigo creëert toekomstperspectief voor de bewoners van de wijk. We richten ons in eerste instantie op kinderen en jongeren, maar ook de ouders worden bij de activiteiten betrokken. Er is een waardevolle vertrouwensrelatie ontstaan tussen ons plaatselijke team en de bewoners van de wijk waardoor het werk volop vrucht draagt.

Juntos Contigo betekend: Samen met Jou.

Wij vinden dat:

  • Ieder mens moet de mogelijkheid krijgen zichzelf te ontwikkelen;
  • Ontwikkeling vraagt eigen initiatief maar samen kom je beter vooruit;
  • Wat we bereiken:
  • verbeterde schoolresultaten
  • socialere en minder agressieve kinderen
  • kinderen met een beter zelfbeeld
  • kinderen met meer zelfredzaamheid
  • gendergelijkheid neemt toe
  • schooluitval neemt af
  • doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede

Samen met jou geven we de kinderen een toekomst.

Samen met jou geven we deze kinderen een toekomst door:

wat doen we pagina; onderwijs ondersteuning

ONDERWIJSONDERSTEUNING

wat doen we pagina vakschool

VAKSCHOOL

wat doen we pagina ; Hygiene en voeding (1)

HYGIENE

wat doen we pagina; sport en spel

SPORT EN SPEL

wat doen we pagina; art en plezier (2)

KNUTSELEN