Wat doen we

Juntos Contigo probeert de bewoners van de wijk weer toekomstperspectief te geven. Daarbij richten we ons in eerste instantie op de kinderen en jongeren. Maar we betrekken ook hun ouders bij de activiteiten. In alle jaren dat we actief zijn in de wijk, hebben we een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen met de buurtbewoners die heel belangrijk is voor het verwezenlijken van onze taak.

Juntos Contigo betekend: Samen met Jou.

Wij vinden dat:

  • Ieder mens moet de mogelijkheid krijgen zichzelf te ontwikkelen;

  • Ontwikkeling vraagt eigen initiatief maar samen kom je beter vooruit;

Wat we bereiken

  • De schoolresultaten van onze leerlingen verbeteren sterk ten opzichte van de beginsituatie;
  • Onze leerlingen zijn socialer en minder agressief;
  • Het zelfbeeld is verbeterd;
  • De zelfredzaamheid is toegenomen;
  • Gendergelijkheid tussen jongens en meisjes neemt toe;
  • Voortijdig schooluitval neemt af;
  • Door goed onderwijs is de kans op een betere toekomst voor een kind en voor zijn (toekomstige) familie groter.

Samen met jou geven we deze kinderen een toekomst door:

wat doen we pagina; onderwijs ondersteuning

ONDERWIJSONDERSTEUNING

wat doen we pagina vakschool

VAKSCHOOL

wat doen we pagina ; Hygiene en voeding (1)

HYGIENE

wat doen we pagina computer les (1)

COMPUTERVAARDIGHEID

wat doen we pagina huisbezoek

HUISBEZOEK

wat doen we pagina dans en muziek

DANS EN MUZIEK

wat doen we pagina; sport en spel

SPORT EN SPEL

wat doen we pagina; art en plezier (2)

ART EN PLEZIER

wat doen we pagina; Sara en Meyling haar verjaardag

VERJAARDAG VIEREN