Juntos Contigo betekent:

Samen met Jou.

 

Wij vinden dat:

  • ieder mens een kans moet krijgen om zich te ontwikkelen
  • je door samen te werken verder komt

 

Wat we bereiken:

  • verbeterde schoolresultaten
  • socialere en minder agressieve kinderen
  • kinderen met een beter zelfbeeld
  • kinderen met meer zelfredzaamheid
  • gendergelijkheid neemt toe
  • schooluitval neemt af
  • doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede

 

Wat doen we

Juntos Contigo creëert toekomstperspectief voor de bewoners van de wijk. We richten ons in eerste instantie op kinderen en jongeren, maar ook de ouders worden bij de activiteiten betrokken. Er is een waardevolle vertrouwensrelatie ontstaan tussen ons plaatselijke team en de bewoners van de wijk waardoor het werk volop vrucht draagt.

Samen met jou geven we deze kinderen een toekomst door:

educatie

EDUCATIE

5 sport en spel

SPORT EN SPEL

6 vakschool

VAKSCHOOL

fysieke gezondheid

FYSIEKE GEZONDHEID

3 sociale inclusie

SOCIALE INCLUSIE

1 i ( rode shirts klasse assistent

COACHING