Goed Onderwijs

 • Versterkt de sociaaleconomische ontwikkeling van een land
 • Versterkt de democratie van een land
 • Zorgt voor emancipatie en hiermee verlaging geboortecijfer

We bieden kinderen en jongeren een aanvulling op het reguliere onderwijs in de vorm van huiswerkbegeleiding en bijscholing in twee wijklokalen van het Juntos Contigo educatie centrum. In onze lokalen creëren wij een veilige plek voor de scholieren en werken we aan een positief zelfbeeld, het ontwikkelen van talenten en creativiteit.
Kinderen uit de wijk helpen we met huiswerkbegeleiding en computertrainingen. We leren ze vaardigheden, normen en waarden en bereiden ze zo voor op een leven buiten de wijk. Door huisbezoeken werken we zo veel mogelijk samen met ouders en verzorgers en betrekken hen bij de activiteiten

ONDERWIJS IS DE WEG NAAR GELIJKHEID, DAARMEE VERBREEK JE DE ARMOEDE

Feiten

 • Ieder kind in Nicaragua heeft in principe de mogelijkheid halftijds onderwijs te volgen
 • Hoe later een kind start met onderwijs, hoe groter de kans op vroegtijdig afhaken
 • Ieder jaar extra scholing zorgt voor een verbetering van het inkomen later van 10% (Unesco februari 2014)
 • Bij meisjes loopt dat percentage zelfs op tot 20%
 • Iedere euro geïnvesteerd in onderwijs levert het 10- tot 15-voudige op in de economie van een land
 • De opleiding van de meeste leraren op openbare scholen is niet toereikend om goed les te kunnen geven
 • In de arme gebieden waar wij werken gaat minder dan 60% van de leerlingen naar de middelbare school
 • Een baby met een moeder die kan lezen en schrijven heeft 50% meer kans om ouder te worden dan vijf jaar
 • Scholing gaat discriminatie tegen

Alle kinderen naar School

Project Vakschool

Al 15 jaar investeert Juntos Contigo in kinderen die opgegroeid zijn in barre omstandigheden waaronder de vuilnisbelt. We willen inmiddels jong volwassenen ook een vak aanleren.

Vele kinderen gaan wel naar school in Nicaragua maar leren daar veel te weinig. Overvolle klaslokalen en slecht opgeleide docenten zorgen voor onderwijs van lage kwaliteit. Veel kinderen maken naast grote armoede en druk om te moeten werken ook om deze bovengenoemde reden hun school nooit af. Juntos Contigo zorgt onder andere voor  een veilige leeromgeving en betrokken ouders. En om dit nog meer te doen slagen wil Juntos Contigo investeren in een betere leerplek.

Start project 2018

Alle kinderen naar school

Het bedrijf PVO en andere betrokken ondernemers steunen een specifieke groep kinderen door hen te helpen aan uniform, rugzak, en schoolmateriaal.

Steun dit project!

Graag uw steun zodat we computers kunnen aanschaffen om dit programma te kunnen draaien in ons nieuwe lokaal boven.