Kinderen uit de wijk helpen we met huiswerkbegeleiding en computertrainingen. We leren ze vaardigheden, normen en waarden en bereiden ze zo voor op een leven buiten de wijk. Door huisbezoeken werken we zo veel mogelijk samen met ouders en verzorgers en betrekken hen bij de activiteiten.

Goed Onderwijs

Versterkt de sociaaleconomische ontwikkeling van een land

Versterkt de democratie van een land

Zorgt voor emancipatie en hiermee verlaging geboortecijfer

ONDERWIJS IS DE WEG NAAR GELIJKHEID, DAARMEE VERBREEK JE DE ARMOEDE

Feiten

  • Ieder kind in Nicaragua heeft in principe de mogelijkheid halftijds onderwijs te volgen
  • Hoe later een kind start met onderwijs, hoe groter de kans op vroegtijdig afhaken
  • Ieder jaar extra scholing zorgt voor een verbetering van het inkomen later van 10% (Unesco februari 2014)
  • Bij meisjes loopt dat percentage zelfs op tot 20%
  • Iedere euro geïnvesteerd in onderwijs levert het 10 tot 15 voudige op in de economie van een land
  • De opleiding van de meeste leraren op openbare scholen is niet toereikend om goed les te kunnen geven
  • In de arme gebieden waar wij werken gaat minder dan 60% van de leerlingen naar de middelbare school
  • Een baby met een moeder die kan lezen en schrijven heeft 50% meer kans 5 jaar oud te worden
  • Scholing gaat discriminatie tegen

We bieden kinderen en jongeren een aanvulling op het reguliere onderwijs in de vorm van huiswerkbegeleiding en bijscholing in twee wijklokalen van Juntos Contigo educatie centrum. In onze lokalen creëren wij een veilige plek voor de scholieren en werken we aan een positief zelfbeeld, het ontwikkelen van talenten en creativiteit

KENNIS VAN DE WEBWERELD

Computer project

De computers bieden toegang tot internet en een aantal basisprogramma’s.

Enerzijds leren zij basale computervaardigheden zoals typen en het omgaan met softwareprogramma’s (zoals Word, PowerPoint en Excel). Anderzijds wordt ook gewerkt met educatieve programma’s, waardoor zij tegelijkertijd ook andere vaardigheden ontwikkelen.

Steun dit project!

Graag uw steun zodat we computers kunnen aanschaffen om dit programma te kunnen draaien in ons nieuwe lokaal boven.

Alle kinderen naar School

Project Vakschool

Aanbieden van technisch onderwijs. Al 12 jaar investeert Juntos Contigo in kinderen die opgegroeid zijn in bare omstandigheden waaronder de vuilnisbelt. Na 10 jaar willen deze inmiddels jong volwassenen ook een vak leren.

Vele kinderen gaan wel naar school in Nicaragua maar leren daar veel te weinig. Overvolle klaslokalen en slecht opgeleide docenten zorgen voor onderwijs van lage kwaliteit. Veel kinderen maken om die reden hun school nooit af. Juntos Contigo zorgt onder andere voor  een veilige leeromgeving, en betrokken ouders. En om dit nog meer te doen slagen wil Juntos Contigo investeren in een betere leerplek.

Start project 2018

Alle kinderen naar school

Bedrijf Ennatuurlijk steunt specifiek deze groep kinderen door hen te helpen in uniform, rugzak, en schoolmateriaal.

DUURZAAMHEID

Huisbezoeken & gezin coaching

We hebben als stichting een grote verantwoordelijkheid voor de sociale ontwikkeling van de wijk waar we in werken. Door de gezinnen te bezoeken en de wijk in de gaan creëer je duurzaamheid en ontwikkelen we de sociale, emotionele, intellectuele en praktische vaardigheden van de families. Het geeft hen een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij het van belang is dat er binnen het gezin gecommuniceerd wordt en met elkaar afspraken worden gemaakt. Het is namelijk zo dat 80% van de gemeenschap waar Juntos Contigo mee werkt is geboren is op de vuilnisbelt  of extreme armoede. De jongeren en hun families zullen tot gedragsverandering moeten komen en dat is hard werken. Ze zijn snelle winst gewend, met drugs of geld. Nu moeten ze leren voor de langzame winst te gaan; de groei van je eigen ontwikkeling door te leren lezen en schrijven.

Door middel van deze huisbezoeken creëer je ruimte om te werken aan de verbetering van de situatie van de familie in de nieuwe wijk.