gezondheid

Project: Schoolboot

     
Het Pontes College uit Goes bedacht een geweldig project voor de leerlingen van het Technasium: -- Maak een ontwerp voor een speeltoestel voor kinderen die in Nicaragua in armoede leven. Het beste ontwerp wordt gerealiseerd --De afgelopen maanden hebben de leerlingen hard gewerkt en is er regelmatig overleg geweest met de verschillende groepjes.

Inmiddels is de keuze gemaakt; Het winnende ontwerp is het niet alleen een speeltoestel geworden maar er kan ook les in worden gegeven!Er is €7500 nodig om dit fantastische project uit te voeren. De leerlingen van het Pontes gaan hard hun best doen om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Wilt u ook meedoen om dit bedrag bij elkaar te sparen? Stort dan uw bijdrage op bankrekening NL94RABO0113452861 t.n.v. Juntos Contigo, o.v.v. gift schoolboot. Namens het team en de kinderen in Nicaragua: ¡muchas gracias!